NEUVORWERK(6) |
Neuvorwerk4

Nazwa:

Forma podstawowa: Neuvorwerk

Charakterystyka obiektu:

wieś

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 8, strona 130

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Świercze, woj. opol.(1997)

Lokalizacja opisowa: Świercze, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Neuvorwerk 1908 SOV08 190
Neuvorwerk 1845 K45 89