NADOLICKIE(1)
|
Nadolickie1

  • SENGŚ tom 8, strona 115

Nazwa:

Forma podstawowa: Nadolickie

Dopełniacz: -ego

Warianty nazw Mühl Berg (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pola i zarośla

Atrybuty obiektu:

pola i zarośla na wzgórzu ok. 123 m

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Czernica, woj. wroc. (1985)

Lokalizacja opisowa: wś Nadolice Wielkie, gm. Czernica, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 61-46

    Etymologia:

  • Nowa n. powojenna Nadolickie : n. m. Nadolice Wielkie z przyr.-skie (typ Kolonowskie, Zawadzkie). Pierw. n. niem. Mühl Berg = ‛młyńska góra’.