NADODRZAŃSKIE(1) |
Nadodrzańskie1

  • SENGŚ tom 8, strona 114

Nazwa:

Forma podstawowa: Nadodrzańskie

Dopełniacz: -ego

Warianty nazw Niederwassereichen (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las i łąki

Atrybuty obiektu:

łąki i lasek

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: d. pow. wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 56-43 (MP 4969)

    Etymologia:

  • Nowa n. Nadodrzań-skie z formantem-skie od wyrażenia przyimkowego nad Odrą. Pierw, n. niem. Niederwassereichen ‛dęby przy Morskim Oku’, por. n. rz. Niederwasser = pol. Morskie Oko; die Eiche ‛dąb’.