NAD TOREM(1) |
Nad Torem1

Nazwa:

Forma podstawowa: Nad Torem

Charakterystyka obiektu:

ogródki działkowe

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

ogródki działkowe w Legnicy

SENGŚ:

tom 8, strona 113

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. leg.(1970)

Lokalizacja opisowa: leg.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 75-83

Etymologia:

Nowa n. Nad Torem zastąpiła pierw. n. niem. Lauben ‛altanki’, por. die Laube ‛altanka’.