MURAWIEC(1) |
Murawiec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Murawiec

Dopełniacz: -wca

Charakterystyka obiektu:

jezioro

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

j.

SENGŚ:

tom 8, strona 75

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. brzes.(1997)

Lokalizacja opisowa: d. pow. brzes.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 38-67 (MP 5171)

Etymologia:

N. topogr. Murawi-ec z przyr.-ec od wyr. murawa ‛trawa, zielona, gęsta, pokrywająca jakąś przestrzeń’ SJP IV 906.