MOSSELACHE(1) |
Mosselache1

  • SENGŚ tom 8, strona 63

Nazwa:

Forma podstawowa: Mosselache

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pastwisko i zarośla

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Brzeg, woj. opol. (1985)

Lokalizacja opisowa: wś Zwanowice, gm. Brzeg, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Die Mosselache 1792 WAPWr 2 2, V/8

    Etymologia:

  • N. w zapisie hybrydalnym od niem. Mos ← das Moor ‛moczary, bagno’ Bach II 309 + stpol. lacha II łacha ‛woda stojąca, bagieny teren (łąka)’ SławskiSE IV 404, por. też nazw. niem. Mosse Gott82 436.