MORAWA(5) |
Morawa2

Nazwa:

Forma podstawowa: Morawa

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

kolonia robotnicza

Atrybuty obiektu:

kol. robotnicza w Szopienicach, cz. Katowic, ul. Morawa

SENGŚ:

tom 8, strona 59

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 11-93, 14-87/88
Morawa 1886 OET 92
Morawa 1887 Glex87 394

Etymologia:

N. topogr. Morawa : morawa ‛mokre, trawiaste miejsce’, por. ps. mor-‛woda’, por. n. m. Morawica, Morawiny. Oboczna n. Morów ← Morawa, podobnie jak Morów ← Morawia, opol., zob.