MOCZARKI(1) |
Moczarki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Moczarki

Dopełniacz: -ek

Charakterystyka obiektu:

łąki

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 8, strona 48

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. brzes.(1997)

Lokalizacja opisowa: d. pow. brzes.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 41-80 (MP 5072)