MNISZY LAS(1) |
Mniszy Las1

Nazwa:

Forma podstawowa: Mniszy Las

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

las

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 8, strona 46

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Piechowice, woj. jel.(1997)

Lokalizacja opisowa: Górzyniec, Piechowice, jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 35-38/39
Mniszy Las, Mönchwald 1989 SGTS 1 72