MŁYŃSKI(7) |
Młyński7

Nazwa:

Forma podstawowa: Młyński

Dopełniacz: -ego

Warianty nazw Kaniów

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 8, strona 43

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. biel.(1994)

Lokalizacja opisowa: d. pow. biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 72-87 (MB 49/28 B)