MŁYNIEC(6) |
Młyniec5

Nazwa:

Forma podstawowa: Młyniec

Dopełniacz: -ńca

Warianty nazw Skałka

Charakterystyka obiektu:

skałka

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 8, strona 38

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Obniżenie Starej Kamienicy

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1974 MTurGI
1989 SGTS 1 72

Etymologia:

Mühlstein = ‛skała przy młynie’; der Stein ‛skała’.