MŁYN SPĘDLA(1) |
Młyn Spędla1

Nazwa:

Forma podstawowa: Młyn Spędla

Dopełniacz: -a Spędla

Warianty nazw Młyn Spędłowiec

Charakterystyka obiektu:

młyn

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 8, strona 35

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Rybnik, woj. kat.(1997)

Lokalizacja opisowa: Rybnik, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Młyn Spędla 1927 Kam27 50
Młyn Spędłowiec 1931 Krop 42