MŁAKI(1) |
Młaki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Młaki

Dopełniacz: Młak

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

grzbiet 998 m między Mokrą Przełęczą a Sinymi Skałkami na Wysokim Grzbiecie

SENGŚ:

tom 8, strona 32

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Izerskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Młaki, Tränkekamm URM 36-27
Młaki 1974 MTurGI
Młaki, Tänkenkamm 1989 SGTS 1 72

Etymologia:

Ustalenie powojenne Młaki: młaka ‛moczary, bagno’ nawiązuje pośrednio do pierw. n. niem. Tränkekamm = ‛grzbiet górski przy wodopoju’, tj. ‛gdzie było poidło dla bydła’, por. die Tränke ‛wodopój, poidło’; der Kamm ‛grzbiet góry’.