MIEROSZOWSKIE ŚCIANY(1) |
Mieroszowskie Ściany1

  • SENGŚ tom 7, strona 139

Nazwa:

Forma podstawowa: Mieroszowskie Ściany

Dopełniacz: -ich Ścian

Warianty nazw Die Buche (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

krawędź górska

Atrybuty obiektu:

wys. 637 m n.p.m.

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: Zawory, G. Kamienne, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.
1978 MTurGW
Die Buche, Buk, Mieroszowskie Ściany 1997 SGTS 8 230

    Etymologia:

  • Nowa n. pol. Mieroszowskie Ściany : n. m. Mieroszów, wałb. Pierw. n. niem. Die Buche oznaczała teren budowy, tj. ‛gdzie rosły drzewa bukowe’, por. liczne niem. n. Buchwald.