MIEJSKIE LASY(1) |
Miejskie Lasy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Miejskie Lasy

Dopełniacz: -ich -ów

Charakterystyka obiektu:

lasy

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 7, strona 137

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. częst.(1985)

Lokalizacja opisowa: Dobrodzień, częst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 18/20-32/33