MIEJSKI STAW(2) |
Miejski Staw1

Nazwa:

Forma podstawowa: Miejski Staw

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 7, strona 137

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. tys.(1994)

Lokalizacja opisowa: d. pow. tys.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 91-90/91