MIĘDZYLASY(1) |
Międzylasy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Międzylasy

Dopełniacz: -ów

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

część wzniesienia

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 8, strona 10

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Skoczów, woj. biel. (1985)

Lokalizacja opisowa: cz. wzniesienia między Gródkiem a Międzyświeciem, Skoczów, biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Międzylasy 1939 Atl 52

Etymologia:

N. topogr. plur. z konwersją od wyrażenia przyimkowego między lasami.