MIĘDZY DROGAMI(1) |
Między Drogami1

  • SENGŚ tom 8, strona 9

Nazwa:

Forma podstawowa: Między Drogami

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa terenowa

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: w Łabędach (dziś cz. Gliwic), kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Między drogami Fl1 580/4

    Etymologia:

  • N. topogr. plur. w formie wyrażenia przyimkowego (pole) między drogami.