MIĘDZY CESTAMI(2) |
Między Cestami2

Nazwa:

Forma podstawowa: Między Cestami

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa terenowa

Atrybuty obiektu:

wś-gm. Branice

SENGŚ:

tom 8, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mezi Cestama 1956 Dej 125

Etymologia:

N. topogr. określająca osadę między drogami, por. gw. ciesz. i czes. cesta ‛droga’.