MARIENHOF(3) |
Marienhof3

  • SENGŚ tom 7, strona 112

Nazwa:

Forma podstawowa: Marienhof

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

dwór

Atrybuty obiektu:

d. dwór

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Namysłów, woj. opol. (1986)

Lokalizacja opisowa: do Baldwinowic, gm. Namysłów, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Marienhof 1887 Glex87 5
Marienhof 1908 SOV08 169
Marienhof 1921 SOV21 156
Marienhof 1940 MBl 4872 (Feldmühle) 64-86
Marienhof 1941 SOV41 228

    Etymologia:

  • Niem. n. dzierż.-pamiątkowa Marienhof = ‛dwór Marii’. Niem. dostawka -hof - ‛dwór’.