MARIA ŚNIEŻNA(1) |
Maria Śnieżna1

Nazwa:

Forma podstawowa: Maria Śnieżna

Dopełniacz: -ii -ej

Warianty nazw Maria Schneeberg (niemiecki), Spitzberg (niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

kościół pielgrzymkowy i schronisko turystyczne

Atrybuty obiektu:

kościół pielgrzymkowy i schronisko u szczytu Iglicznej

SENGŚ:

tom 7, strona 111

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: u szczytu Iglicznej, Masyw Śnieżnika, Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 68-11 (MP 5766)
am Maria Schneeberge oder Spitzigen Berge 1845 K45 396
Spitzberg 1887 Glex87 187
Spitzberg (Mariaschnee) 1908 SOV08 266
Spitzberg, Mariaschnee 1941 SOV41 357
1951 R s.v.
1975 MTurZK

Etymologia:

N. pol. Maria Śnieżna o znaczeniu kultowym od im. patronki kościoła jest adaptacją (kalką) n. niem. Maria Schnee ← n. g. Schneeberg-‛śnieżna góra’. Niem. Schneeberg oraz Spitzberg = pol. Igliczna, zob.