MAŃKOWA KAŁUŻA(1) |
Mańkowa Kałuża1

Nazwa:

Forma podstawowa: Mańkowa Kałuża

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

sadzawka

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

mała sadzawka w Siołkowicach

SENGŚ:

tom 7, strona 107

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Popielów, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Popielów, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mańkovo Kajiza 1966 SiNS II 67

Etymologia:

N. złożona topogr.-dzierż, od nazw. Mańka RymutN91 186.