MANIÓWEK(1) |
Maniówek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Maniówek

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

owczarnia

Atrybuty obiektu:

owczarnia do Maniowa

SENGŚ:

tom 7, strona 106

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Jerzmanowa, woj. leg. (1985)

Lokalizacja opisowa: Jerzmanowa, leg.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 18-70 (MP 2557)
Schäfereivorwerk 1887 Glex87 231
Schäferei 1941 SOV41 327

Etymologia:

Nowa n. powojenna Maniówek nawiązuje : n. m. Maniów, zastępując równocześnie pierw, niem. Schäfereivorwerk, tj. ‛folwark z owczarnią’; die Schäferei ‛owczarnia’; der Vorwerk ‛folwark’