MAŁY KOCIOŁ ŚNIEŻNY(1) |
Mały Kocioł Śnieżny1

Nazwa:

Forma podstawowa: Mały Kocioł Śnieżny

Dopełniacz: -ego Kotła -ego

Charakterystyka obiektu:

kocioł

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 7, strona 104

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: ok. 1260 m, Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.