MALICZ(1) |
Malicz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Malicz

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

gajówka

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 7, strona 94

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Lasowice Wielkie, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Lasowice Wielkie, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1887 Glex87 345
1951 R s.v.
1981 Wyk II 389
1887 WAPOp6 4/1
Louisenhütte 1941 SOV41 222
Louisenhütte 1864 TriestI 240
Tille, Dyllów (d. młyn), dziś Louisenhütte 1845 K45 352