MALICZ(1) |
Malicz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Malicz

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

gajówka

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

gajówka

SENGŚ:

tom 7, strona 94

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Lasowice Wielkie, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Lasowice Wielkie, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Tille, Dyllów (d. młyn), dziś Louisenhütte 1845 K45 352
Louisenhütte 1864 TriestI 240
1887 Glex87 345
1887 WAPOp6 4/1
Louisenhütte 1941 SOV41 222
1951 R s.v.
1981 Wyk II 389

Etymologia:

Chrzest Komisji URM Malicz : n. os. Małek nie nawiązuje do pierw. n. niem. Tille, która jest n. dzierż, od n. os. Till, por. Tilbet Gott82 232. Oboczna n. Dyllów jest pol. fonetyczno-morfologiczną adaptacją n. niem. Till → Dyli + ów. Niem. Louisenhütte = ‛huta Luizy’, por. fr. im. ż. Louise Seib 235, tj. n. dzierż.-pamiątkowa.