MAŁA KOTLINA(2) |
Mała Kotlina2

Nazwa:

Forma podstawowa: Mała Kotlina

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

jar

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 7, strona 98

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. byst.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. byst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 64-16 (MP 5766)

Etymologia:

Niem. Feueressenloch, tj. ‛kotlina przy kuźniczym piecu’, por. die Esse ‛piec kuźniczy’; Feueresse = ‛piec kuźniczy z paleniskiem’; der Loch ‛jar, dół, kotlina’.