ŁUŻKA(1) |
Łużka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Łużka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

zagroda

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

zagroda do wsi Zborowskie

SENGŚ:

tom 7, strona 81

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Ciasna, woj. częst.(1988)

Lokalizacja opisowa: Ciasna, częst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Luschka 1885 MK 84/17

Etymologia:

N. topogr. Łużka : ług, łużek, łuża, zob. Ług, Łużek.