LUISENHOF(2) |
Luisenhof2

Nazwa:

Forma podstawowa: Luisenhof

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

dwór

Atrybuty obiektu:

dwór

SENGŚ:

tom 7, strona 37

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wałb. (1991)

Lokalizacja opisowa: Duszniki Zdrój, wałb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Luisenhof 1887 Glex87 172

Etymologia:

Niem. n. dzierż. Luisenhof oznacza ‛majątek Luizy’; der Hof ‛dwór, folwark’, por. podobne niem. Ludwigshof, Louisenthal.