LODROWSKI(1) |
Lodrowski1

Nazwa:

Forma podstawowa: Lodrowski

Charakterystyka obiektu:

ogród

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

ogród w Kłodnicy, cz. Kędzierzyna-Koźla

SENGŚ:

tom 7, strona 19

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.(1970)

Lokalizacja opisowa: opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Lodrowsky Garten (1587) Fl1 523/30

Etymologia:

N. dzierż. Lodrowski (ogród) od nazw. niem. Loder Gott82 419, por. n. m. Loder (Frydek) Mrózek 107.