LISIE(3) |
Lisie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Lisie

Dopełniacz: -ego

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

zabudowania i łąka

Atrybuty obiektu:

zabudowania i łąka do Potaszni

SENGŚ:

tom 7, strona 15

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Milicz, woj. wroc. (1985)

Lokalizacja opisowa: Milicz, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Lisie, Lische URM 12-63 (MP 4470)
Die Lische, Liese Kehle 17uu WAPWr 2 2, III/59 XVIII w.
Lische 1941 SOV41 220

Etymologia:

Zapis hybrydalny Liese Kehle wskazuje na pierw. n. złożoną Lisie Doły, gdyż niem. die Kehle ‛gardło’ ma w toponimii niem. znaczenie metaf. ‛dół, wąwóz’.