LISI GRZBIET(1) |
Lisi Grzbiet1

Nazwa:

Forma podstawowa: Lisi Grzbiet

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 7, strona 14

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Stołowe, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1976 MTurGS
Lisi Grzbiet, Die schmalen Heiden Mazurski