LIPKA(8) |
Lipka4

Nazwa:

Forma podstawowa: Lipka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

osada

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 7, strona 7

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. nam. (może to Hanuszowski Młyn — zob. SNGŚ IV 11)(1994)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. nam. (może to Hanuszowski Młyn — zob. SNGŚ IV 11)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Lipka, Johannesmühle URM 50-95 (MP 5073)

Etymologia:

Chrzest Komisji URM dla niezidentyfikowanej n. niem. Johannesmühle. Prawdopodobnie chodzi o Hanuszowski Młyn, zob. SNGŚ IV 7.