LIPIE-DWÓR(1) |
Lipie-Dwór1

Nazwa:

Forma podstawowa: Lipie-Dwór

Dopełniacz: -a -u

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

SENGŚ:

tom 7, strona 5

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Pawonków, woj. kat.(1994)

Lokalizacja opisowa: cz. wsi Lisowice, Pawonków, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1981 Wyk II 299