LIGOCKA WIEŻA(1) |
Ligocka Wieża1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ligocka Wieża

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

punkt triangulacyjny

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

punkt triangulacyjny w pobliżu Ligoty

SENGŚ:

tom 6, strona 141

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Strzelce Opolskie, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Strzelce Opolskie, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 94-09

Etymologia:

N. relacyjna od sąsiedniej wsi Ligota, zob.