ŁĘŻKI(1) |
Łężki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Łężki

Dopełniacz: -ów

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

mokradło

Atrybuty obiektu:

moczary koło Gozdnicy

SENGŚ:

tom 7, strona 67

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: ziel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 98-05

Etymologia:

Hybrydalny zapis Hungerlauschken kryje w sobie łuż. n. Łuzki l. mn. od wyr. łużek ‛mały ług’, por. łuż. n. ter. Łużki → niem. die Lauschken, Łuschk, Loschken MukaA 343. Człon niem. Hunger-ma znaczenie topogr. (metaf.) od der Hunger ‛głód’, tj. ‛jałowa ziemia, uboga okolica’. W nazew. pol. występuje określenie Głodne : Głodno, por. niem. Hunger Bach, Hungerberg, Hungerwald Bach II 285 oraz Hungerlauschken Graben = pol. Łużek, ziel. Powojenna n. Łężki l. mn. od wyr. łężek ‛mały ług’ jest synonimem n. Łużki: łużek ‛mały ług’, zob. SławskiSE V 298—299.