LEWIŃSKI ZAMEK(1) |
Lewiński Zamek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Lewiński Zamek

Dopełniacz: -ego -u

Warianty nazw Homole

Charakterystyka obiektu:

ruina

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

ruina zamku

SENGŚ:

tom 6, strona 137

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: 740 m, Wzgórza Lewińskie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 86-95 (MP 5564)
Humel 1605 Helwig05
Hummel, Hummelschloss, d. Landfriede 1845 K45 241
1951 R s.v.
Homole 1976 MTurGS

Etymologia:

Powojenna n. relacyjna: n. m. Lewin Kłodzki. N. oboczna Homole czes. homole ← ‛wzgórze, wzniesienie’. N. niem. Hummelschloss ‛zamek Hummel’ jest adaptacją fonetyczną czes. homole z członem Schloss ‛pałac, zamek’. D. n. Landfriede = obszar ogrodzony, warowny; por. niem. das Land ‛teren, ziemia’ + friede ← stwniem. fridu ‛ogrodzenie, obszar ogrodzony’.