LEŚNY POTOK(2) |
Leśny Potok2

Nazwa:

Forma podstawowa: Leśny Potok

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

strumień

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 6, strona 135

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Witoszowskiego Potoku, dorz. Bystrzycy

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 31-97/98 (MP 5164)

Etymologia:

Laser Grund ‛teren należący do Lasera’, por. nazw. Laser Gott82 404; der Grund ‛dno, ziemia, teren’.