LEŚNE BUKOWICE(1) |
Leśne Bukowice1

Nazwa:

Forma podstawowa: Leśne Bukowice

Dopełniacz: -ych -ic

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

dom robotników leśnych

Atrybuty obiektu:

dom robotników leśnych, do wsi Bukowice

SENGŚ:

tom 6, strona 131

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Krośnice, woj. wroc. (1985)

Lokalizacja opisowa: Krośnice, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 94-53 (4669)

Etymologia:

Powojenna n. relacyjna: n. m. Bukowice z członem odróżniającym Leśne. Niem. Finkenherd może mieć znaczenie metaforyczne ‛dom żartownisiów, wesołków’, na co wskazuje charakter obiektu. Nie można jednak wykluczyć znaczenia topogr. n.: ‛miejsce gromadzenia się zięb’; por. niem. der Fink ‛zięba’; też ‛wesołek, żartowniś’, der Herd ‛ognisko, palenisko, piec kuchenny’.