ŁĘKAWICA(2) |
Łękawica2

Nazwa:

Forma podstawowa: Łękawica

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

potok

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

potok

SENGŚ:

tom 7, strona 66

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. biel.(1994)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 73/75-89/90 (MB 49/28 B)

Etymologia:

N. deminutywna Łękaw-ka z przyr.-ka od łękawa, zob. Łękawa, Łękawica.