ŁĘGI(14) |
Łęgi11

Nazwa:

Forma podstawowa: Łęgi

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

mokradło

Atrybuty obiektu:

teren podmokły w okolicy Przesiecznej

SENGŚ:

tom 7, strona 64

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Radwanice, woj. leg. (1985)

Lokalizacja opisowa: Radwanice, leg.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 16/15-61/62

Etymologia:

Pierw. n. niem. Andersdorfer Bruch ‛bagno przy wsi Przesieczna’, por. niem. Andersdorf = pol. Przesieczna; der Bruch ‛bagno, trzęsawisko’.
Większość zebranych w haśle nazw ma pierw, pochodzenie pol. od wyr. łęg, l. mn. Łęgi, tj. ‛bagniste łąki nadrzeczne’, też ‛urodzajne kawałki ziemi’.