ŁĘGI(14) |
Łęgi7

Nazwa:

Forma podstawowa: Łęgi

Charakterystyka obiektu:

zniszczone zabudowania

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

zniszczone zabud. do Postolina

SENGŚ:

tom 7, strona 64

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gm. Milicz, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 05-48 (MP 4569)
Wiesenhäuser 1941 SOV41 406

Etymologia:

N. niem. Wiesenhäuser ‛domy otoczone łąkami’; die Wiese ‛łąka’; die Häuser ‛domy’.
Większość zebranych w haśle nazw ma pierw, pochodzenie pol. od wyr. łęg, l. mn. Łęgi, tj. ‛bagniste łąki nadrzeczne’, też ‛urodzajne kawałki ziemi’.