ŁAZISKA(15) |
Łaziska12

Nazwa:

Forma podstawowa: Łaziska

Dopełniacz: -isk

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

część lasu i pole

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 7, strona 52

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Lubomia, woj. kat. (1985)

Lokalizacja opisowa: cz. lasu i pole przy grodzisku Lubnik, wś-gm. Lubomia, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Łaziska, łaźiska || u̯aźiska 1939 Atl 44

Etymologia:

Chrzest nazewniczy dla niem. Niedergrund = ‛pole położone w dole, nisko’; nieder ‛niski, dolny’; der Grund ‛rola, pole’.
Z wyjątkiem Ad 12 wszystkie zebrane w haśle n. nie mają pierw. pochodzenia pol. od wyr. łazisko ‛miejsce, gdzie był łaz’, zob. Łaz, Łatce.