ŁĄKI(9) |
Łąki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Łąki

Dopełniacz: Łąk

Charakterystyka obiektu:

gajówka

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 7, strona 59

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Milicz, woj. wroc.(1985)

Lokalizacja opisowa: Milicz, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1967 PRL 627
URM 07-40 (MP 4568)
1981 Wyk II 344
1951 R s.v.
Lunke 1787 Z VII 430
Lunke 1941 SOV41 225
Lunke 1900 Myc 72
Lunke, Łąki 1887 A87 42
Lunke, Łąki 1845 K45 387
Łąki, Lunke 1896 D96 150