ŁACHA(6) |
Łacha6

Nazwa:

Forma podstawowa: Łacha

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

łacha

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

łacha

SENGŚ:

tom 7, strona 43

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. zgorz.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. zgorz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 40-89 (MP 5055)

Etymologia:

N. topogr. od wyr. łacha, stpol. lacha ‛odnoga rzeki odrywająca się od głównego koryta rz. i ponownie się łącząca’; ‛woda stojąca, bagienny teren (łąka)’ SławskiSE IV 404, por. Łacha Kościelna, Łacha w Tręplu JakusBorkowa 37.