ŁABUZKI(1) |
Łabuzki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Łabuzki

Dopełniacz: -zek

Charakterystyka obiektu:

gajówka

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 7, strona 42

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wroc.(1991)

Lokalizacja opisowa: -gm. Żmigród, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.
1981 Wyk II 329
Labaschke 1900 Myc 70
Labaschke 1887 Glex87 44
Labaschke 1908 SOV08 149
Stadtförsterei 1908 SOV08 267
Stadtförsterei, fr. Labaschke 1941 SOV41 490