KUŹNICA(14) |
Kuźnica12

Nazwa:

Forma podstawowa: Kuźnica

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

huta i osada

Atrybuty obiektu:

huta i os., wś Panoszów

SENGŚ:

tom 6, strona 95

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Ciasna, woj. częst. (1988)

Lokalizacja opisowa: Ciasna, częst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kuschnitza, Schierokauer Hammer 1845 K45 505

Etymologia:

Schierokauer Hammer = ‛sierakowska kuźnia’, niem. Schierokau = Sieraków, zob.
N. kult. od wyr. kuźnica ‛zakład hutniczy; warsztat wytopu z obróbką żelaza’ Sstpol III 473.