KU ODRZE(1) |
Ku Odrze1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ku Odrze

Charakterystyka obiektu:

część

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

wś Groszowice (dziś cz. Opola)

SENGŚ:

tom 6, strona 77

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.(1970)

Lokalizacja opisowa: opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Odrze, ku Odrze Fl1 339/16

Etymologia:

N. przyimkowa lokalizująca pola położone nad Odrą.