KRZYŻOWNIKI(1) |
Krzyżowniki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Krzyżowniki

Dopełniacz: -ik

Warianty nazw Kreuzendorf (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

wieś

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 6, strona 69

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Rychtal, woj. kal. (1992)

Lokalizacja opisowa: gm. Rychtal, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Crisovinch 1271 CS VII/2 186
Crisownich 1271 CS XIV 68
curia ad crucem 1279 CS VII/2 247
de villa cruciferorum 1287 Reg 2043
Cruciferorum 1300~ CS XIV 68
Krewczigersdorf 1382 CS XIV 68
Creutzendorff 1743 WAPWr1 72
Creutzendorf 1795 Z XII 33
Kreuzendorf, Krzyżowniki 1845 K45 322
1850~ LDykc 7
1896 D96 106
1900 Myc 33, 69
1967 PRL 560
1981 Wyk II 237

Etymologia:

Wś była własnością rycerzy krzyżowych, stąd człon Krzyż- w zapisach pol., niem. i łac. Powojenna n. pol. jest adaptacją leksykalną na wzór n. m. z suf. -niki.