KRZYŻÓWKA BIELAWSKA(1) |
Krzyżówka Bielawska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Krzyżówka Bielawska

Dopełniacz: -i -ej

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

przełęcz

Atrybuty obiektu:

przełęcz w okolicy wsi Ostroszowice

SENGŚ:

tom 6, strona 70

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gm. Dzierżoniów, wałb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 11-99 (MP 5365)

Etymologia:

Powojenny chrzest nazewniczy dla niem. Weigelsdorfer Plänel = ‛równina ostraszowicka’; niem. Weigelsdorf = pol. Ostraszowice, zob.; die Plänel ‛równinka’, die Pläne ‛płaszczyzna, równina’.