KRZYWIEC(4) |
Krzywiec4

Nazwa:

Forma podstawowa: Krzywiec

Dopełniacz: -wca

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pola

Atrybuty obiektu:

pola nad zakolem stawu

SENGŚ:

tom 6, strona 65

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Boronów, woj. częst. (1992)

Lokalizacja opisowa: Boronów, częst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Krzywietz MK 2/2

Etymologia:

Nowsza n. topogr. Krzywiec: krzywiec ‛coś krzywego’. Od wyr. krzywy formowano liczne n. ter. im., por. Krzywcza, Krzywię, Krzywina. Dwie pierwsze n. są powojennymi chrztami zam. niem.: 1. Krummer Graben = ‛krzywy rów’; der Graben ‛rów’; krumm ‛krzywy’; 2. Schell Berg = tj. Schallender Berg ‛dźwięcząca góra (wydająca dźwięk)’; por. Schell(en)berg Bach II 288, którą określa jako „Echoberge”.